ศูนย์ซ่อมมอเตอร์ AC DC VS MOTOR TRANSFORMER WATER PUMP
บริการตรวจเช็คมอเตอร์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมวิเคราะห์ปัญหาด้วยทีมวิศวกรผู้เชียวชาญ
โทร 0-2174-6466 | โทรสาร 0-2174-6467 | สายด่วน 084-044-9384 | ดูแผนที่

(Motor Repair Center AC DC VS MOTOR TRANSFORMER WATER PUMP
Check motors with modern appliances. With analysis by a team of expert engineers.
Tel. 0-2174-6466 | Fax. 0-2174-6467 | Hotline. 084-044-9384 | View Map )

เชื่อมพอก เพลา (REPLACE SHAFT) ถ่วงสมดุล (DYNAMIC BALANCE) เปลี่ยนคอมมิวเตเตอร์ และสลิงปริง (REPLACE COMMUTATOR AND SLIP-RING) ตั้งตั้ง และหาศูนย์ ของมอเตอร์ (ALIGNMENT) รับซ่อม และสร้าง BLOWER กลึง และซ่อม อะไหล่เครื่องจักร

REPLACE SHAFT, DYNAMIC BALANCE, REPLACE COMMUTATOR AND SLIP-RING,  ALIGNMENT Motor  BLOWER Milling and Repair Parts