ศูนย์ซ่อมมอเตอร์ AC DC VS MOTOR TRANSFORMER WATER PUMP
บริการตรวจเช็คมอเตอร์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมวิเคราะห์ปัญหาด้วยทีมวิศวกรผู้เชียวชาญ
โทร 0-2174-6466 | โทรสาร 0-2174-6467 | สายด่วน 084-044-9384 | ดูแผนที่

(Motor Repair Center AC DC VS MOTOR TRANSFORMER WATER PUMP
Check motors with modern appliances. With analysis by a team of expert engineers.
Tel. 0-2174-6466 | Fax. 0-2174-6467 | Hotline. 084-044-9384 | View Map )

» ถอดติดตั้ง Alignment บริการถอดเปลี่ยนลูกปืนมอเตอร์หน้าไซด์งาน

ถอดและติดตั้ง Alignment มอเตอร์ AC/DC มอเตอร์เกียร์, ปั๊มน้ำ, โบเวอร์, มอเตอร์สลืมปริง และมีบริการถอดเปลี่ยนลูกปืนมอเตอร์ และโบเวอร์ขนาดใหญ่ ที่หน้าไซด์งาน ไม่ต้องยกกลับ ประหยัดเวลาในการซ่อม ทำให้ค่าใช้จ่ายน้อยลง

» Remove and Installation alighment, motor AC, motor DC, motor gear, waterpump, blower, motor slip ring

Removes and changed motor bearing and big blower onsite, (We can repair it onsite for saving your budget)

Free Joomla Lightbox Gallery