ศูนย์ซ่อมมอเตอร์ AC DC VS MOTOR TRANSFORMER WATER PUMP
บริการตรวจเช็คมอเตอร์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมวิเคราะห์ปัญหาด้วยทีมวิศวกรผู้เชียวชาญ
โทร 0-2174-6466 | โทรสาร 0-2174-6467 | สายด่วน 084-044-9384 | ดูแผนที่

(Motor Repair Center AC DC VS MOTOR TRANSFORMER WATER PUMP
Check motors with modern appliances. With analysis by a team of expert engineers.
Tel. 0-2174-6466 | Fax. 0-2174-6467 | Hotline. 084-044-9384 | View Map )

รับสมัครบุคลากร

บริษัท แม็ค มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (Max Motor Service center) มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรมาร่วมงานด้วยในฝ่ายงานผลิต ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

รับสมัครพนักงานดังต่อไปนี้

1.ตำแหน่ง

 • วิศวกรไฟฟ้า
 • 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • ควบคุมงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าประเมินราคางานทางไฟฟ้า เทสค่าทางไฟฟ้า ดูแลงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย
 • นักศึกษาจบใหม่หรือผู้มีประสบการณ์
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

ค่าตอบแทน

 • เงินเดือนตามความสามารถหรือตามตกลง
 • สวัสดิการและโบนัส
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ลาพักร้อน

หลักฐานการสมัครงาน

 • ประวัติส่วนตัว (Resume)
 • รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว
 • สำเนาใบ Transcript
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 

ผู้ที่สนใจสามารถส่งหลักฐานการสมัครงานมาที่   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ  โทรติดต่อ 02-174-6466/
083-096-0372  คุณอัมรา หรือwalk-in มาสมัครที่ บ.แม็ค มอเตอร์ ได้ในทุกวันทำการ

2.ตำแหน่ง

 • ช่างกลึง
 • 2 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • ทำงานกลึงตามที่ได้รับมอบหมาย รักษาเวลาในงานทำงานไม่ให้ตกดีล

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย
 • นักศึกษาจบใหม่หรือผู้มีประสบการณ์
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส.ในสายงานที่เกี่ยวข้อง หรือ ผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาแต่มีความชำนาญสามารถสมัครได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

 

ค่าตอบแทน

 • เงินเดือนตามความสามารถหรือตามตกลง
 • สวัสดิการและโบนัส
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ลาพักร้อน

หลักฐานการสมัครงาน

 • ประวัติส่วนตัว (Resume)
 • รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว
 • สำเนาใบ Transcript (กรณีที่ไม่มีวุฒิการศึกษาไม่ต้องส่ง)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 

ผู้ที่สนใจสามารถส่งหลักฐานการสมัครงานมาที่   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ  โทรติดต่อ 02-174-6466/
083-096-0372  คุณอัมรา หรือwalk-in มาสมัครที่ บ.แม็ค มอเตอร์ ได้ในทุกวันทำการ

 

3.ตำแหน่ง

 • ช่างกล
 • 2 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย รักษาเวลาในงานทำงานไม่ให้ตกดีล

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย
 • นักศึกษาจบใหม่หรือผู้มีประสบการณ์
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส.ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ ผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาแต่มีความชำนาญสามารถสมัครได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

ค่าตอบแทน

 • เงินเดือนตามความสามารถหรือตามตกลง
 • สวัสดิการและโบนัส
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ลาพักร้อน

หลักฐานการสมัครงาน

 • ประวัติส่วนตัว (Resume)
 • รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว
 • สำเนาใบ Transcript (กรณีที่ไม่มีวุฒิการศึกษาไม่ต้องส่ง)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

ผู้ที่สนใจสามารถส่งหลักฐานการสมัครงานมาที่   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ  โทรติดต่อ 02-174-6466/

083-096-0372  คุณอัมรา หรือwalk-in มาสมัครที่ บ.แม็ค มอเตอร์ ได้ในทุกวันทำการ

 

4.ตำแหน่ง

 • ช่างไฟฟ้า
 • 2 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • ทำงานทางไฟฟ้าตามที่ได้รับมอบหมาย รักษาเวลาในงานทำงานไม่ให้ตกดีล

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย
 • นักศึกษาจบใหม่หรือผู้มีประสบการณ์
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส.ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ ผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาแต่มีความชำนาญสามารถสมัครได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

ค่าตอบแทน

 • เงินเดือนตามความสามารถหรือตามตกลง
 • สวัสดิการและโบนัส
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ลาพักร้อน

หลักฐานการสมัครงาน

 • ประวัติส่วนตัว (Resume)
 • รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว
 • สำเนาใบ Transcript (กรณีที่ไม่มีวุฒิการศึกษาไม่ต้องส่ง)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

ผู้ที่สนใจสามารถส่งหลักฐานการสมัครงานมาที่   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ  โทรติดต่อ 02-174-6466/

083-096-0372  คุณอัมรา หรือwalk-in มาสมัครที่ บ.แม็ค มอเตอร์ ได้ในทุกวันทำการ

 

5.ตำแหน่ง

 • พนักงานทั่วไป
 • หลายตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ช่วยงานฝ่ายผลิตทุกฝ่ายเพื่อให้งานดำเนินไปได้ด้วยความรวดเร็ว

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชายอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

ค่าตอบแทน

 • เงินเดือนตามความสามารถหรือตามตกลง
 • สวัสดิการและโบนัส
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ลาพักร้อน

หลักฐานการสมัครงาน

 • รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

ผู้ที่สนใจสามารถส่งหลักฐานการสมัครงานมาที่   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ  โทรติดต่อ 02-174-6466/

083-096-0372  คุณอัมรา หรือwalk-in มาสมัครที่ บ.แม็ค มอเตอร์ ได้ในทุกวันทำการ