ศูนย์ซ่อมมอเตอร์ AC DC VS MOTOR TRANSFORMER WATER PUMP
บริการตรวจเช็คมอเตอร์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมวิเคราะห์ปัญหาด้วยทีมวิศวกรผู้เชียวชาญ
โทร 0-2174-6466 | โทรสาร 0-2174-6467 | สายด่วน 084-044-9384 | ดูแผนที่

(Motor Repair Center AC DC VS MOTOR TRANSFORMER WATER PUMP
Check motors with modern appliances. With analysis by a team of expert engineers.
Tel. 0-2174-6466 | Fax. 0-2174-6467 | Hotline. 084-044-9384 | View Map )

» มอเตอร์ DC

เครื่องจักรขนาดเล็ก ใหญ่ใช้กำลังสูง สามารถปรับความเร็วรอบได้

» รายละเอียดการให้บริการซ่อมมอเตอร์ DC

รับ Overhual ล้างอบเคลือบ ฉนวนใหม่ เปลี่ยนถ่าย เปลี่ยนลูกปืน สร้างหัวคอมมิวเตเตอร์ กลึงหัวคอมมิวเตเตอร์ บาลานซ์โรเตอร์

» Motor DC

Small and big machine speed can be adjusted.

» Detail of Motor DC Repairing Services

Overhual Services, Steam Cleaninf New Insulation Coating, Changing the Batteries, Changing the Bearing, Making Commutator, Commutator Lathe, Balancs Rotor.

Free Joomla Lightbox Gallery