ศูนย์ซ่อมมอเตอร์ AC DC VS MOTOR TRANSFORMER WATER PUMP
บริการตรวจเช็คมอเตอร์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมวิเคราะห์ปัญหาด้วยทีมวิศวกรผู้เชียวชาญ
โทร 0-2174-6466 | โทรสาร 0-2174-6467 | สายด่วน 084-044-9384 | ดูแผนที่

(Motor Repair Center AC DC VS MOTOR TRANSFORMER WATER PUMP
Check motors with modern appliances. With analysis by a team of expert engineers.
Tel. 0-2174-6466 | Fax. 0-2174-6467 | Hotline. 084-044-9384 | View Map )

» โบเวอร์

  • โบเวอร์ระบายอากาศ
  • โบเวอร์ดูดฝุ่นควันขนาดใหญ่
  • โบเวอร์แรงดันสูง
  • โบเวอร์เป่าทุกชนิด
  • โบเวอร์ 1 stage, 2 stage

» รายละเอียดการซ่อมพัดลมโบเวอร์

บาล๊านใบพัด เปลี่ยนเพลา สร้างใบพัดใหม่ เปลี่ยนลูกปืนหน้าไซด์งาน

» Certrifugal Industrial Blower

  • Hi Pressure Blower
  • Fan Blower
  • All kind of Dryer Blower
  • 1 stage Blower
  • 2 stage Blower

» Detail of Blower Repairing Service

We can repairing services such as balance blower, change shaft, make new blower, and change bearing


Free Joomla Lightbox Gallery