ศูนย์ซ่อมมอเตอร์ AC DC VS MOTOR TRANSFORMER WATER PUMP
บริการตรวจเช็คมอเตอร์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมวิเคราะห์ปัญหาด้วยทีมวิศวกรผู้เชียวชาญ
โทร 0-2174-6466 | โทรสาร 0-2174-6467 | สายด่วน 084-044-9384 | ดูแผนที่

(Motor Repair Center AC DC VS MOTOR TRANSFORMER WATER PUMP
Check motors with modern appliances. With analysis by a team of expert engineers.
Tel. 0-2174-6466 | Fax. 0-2174-6467 | Hotline. 084-044-9384 | View Map )

» มอเตอร์ AC/ปั๊มน้ำ/ปั๊มลม

ปั๊มน้ำ ปั๊มลม ปั๊มไดโว่ เครนยกของ ปั๊มไฮเพรสเชอร์ เครื่องจักร เล็ก-ใหญ่ ปั๊มมัลติเสตท คอนเวอเยอร์ ปั๊มซิลเลอร์ พัดลมโรงงาน ปั๊มหอยโข่ง มอเตอร์เกียร์ เครื่องสูบน้ำระบบออโตเมติก โบเวอร์ ปั๊มโรตารี่รู้ด รอกไฟฟ้า ปั๊มลมทั้งระบบ พร้อมอะไหล่

» รายละเอียดการให้บริการซ่อมมอเตอร์ AC

Overhaul Stator Coil AC ล้างอบเครือบฉนวนใหม่ อบแห้ง อบน้ำยา Vanish อบแห้งเคลือบพ่น Red Vanish เปลี่ยนลูกปืน พันขดลวดใหม่ พร้อมบริการถอดติดตั้งใหม่ตลอด 24 ชั่วโมง

» Motor AC/Pump

We are repairing services such as water pump, air pump, divo pump, hi-presser pump, small & big machinery, multi stage pump, conveyer, sealer pump, industrial fan, centrifugal pump, motor gear, automatic pump, rotary roots pump, hoist, air pump system, clutch and brake.

» Detail of Motor Repairing Services

Overhual stator Coil AC, Steam Cleaning New Insulation Coating, Drying, Varnish Baked Solution, Red Varnish Drying, Changing the bearing, New Coil

Free Joomla Lightbox Gallery