ศูนย์ซ่อมมอเตอร์ AC DC VS MOTOR TRANSFORMER WATER PUMP
บริการตรวจเช็คมอเตอร์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมวิเคราะห์ปัญหาด้วยทีมวิศวกรผู้เชียวชาญ
โทร 0-2174-6466 | โทรสาร 0-2174-6467 | สายด่วน 084-044-9384 | ดูแผนที่

(Motor Repair Center AC DC VS MOTOR TRANSFORMER WATER PUMP
Check motors with modern appliances. With analysis by a team of expert engineers.
Tel. 0-2174-6466 | Fax. 0-2174-6467 | Hotline. 084-044-9384 | View Map )

Company Profile

Company : Max Motor Service Center Co.Ltd.
Address : 79/206 Moo 19  T.Bangpleeyai A.Bangplee Samutprakarn 10540
Telephone Number : (66)0 2174 6466
Fax Number : (66)0 2174 6467
Website : www.max-motorservice.com
Email Address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Registered Capital : 20,000,000 Baht
Tax Identity Registered : 01155500029811
Employees : 100 persons

 Scope of Services

• AC Motors 380V up • Preventive Maintenance
• Generator 380V up • Repair AC & DC Motor
• Overhau • Repair VS Motor
• Rewind • Repair Water Pump
• On site Services • Repair Generator
  • Repair Transformer
  • Field Balance & Laser Alignment

On Site- Field Services

  • Generators and Motors
  • Preventive Maintenance Services
  • Yearly Inspection
  • Overhauling
  • On site Repairing


 Customers/Brands Reference

Free Joomla Lightbox Gallery