ศูนย์ซ่อมมอเตอร์ AC DC VS MOTOR TRANSFORMER WATER PUMP
บริการตรวจเช็คมอเตอร์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมวิเคราะห์ปัญหาด้วยทีมวิศวกรผู้เชียวชาญ
โทร 0-2174-6466 | โทรสาร 0-2174-6467 | สายด่วน 084-044-9384 | ดูแผนที่

(Motor Repair Center AC DC VS MOTOR TRANSFORMER WATER PUMP
Check motors with modern appliances. With analysis by a team of expert engineers.
Tel. 0-2174-6466 | Fax. 0-2174-6467 | Hotline. 084-044-9384 | View Map )

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 11.jpg
  • 129.jpg

Service Center

บริการตรวจเช็คมอเตอร์ฟรี ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมวิเคราะห์ปัญหา โดยวิศวกร และทีมช่างผู้ชำนาญงานตลอด 24 ชั่วโมง

Survey motor by advanced tools and cause analysis by engineers and technical team 24 hour.

 

Electrical Repair

ให้บริการทั้งงานด้านไฟฟ้า (ELECTRICAL REPAIR) และงานด้านเครื่องกล (MECHANICAL REPAIR) โดยวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์

SERVICE ELECTRICAL REPAIR, MECHANICAL REPAIR by Experienced Engineers

Remove and Installed

ถอดและติดตั้ง ALignment มอเตอร์ AC/DC มอเตอร์เกียร์ ปั๊มน้ำ โบเวอร์ มอเตอร์สลิปริง และมีบริการเปลี่ยนลูกปืนมอเตอร์ บริการถึงที่

  • Service on site for dismantle and alignment motor AC/DC, Motor gear, Motor pump, Motor slip-ring, Motor blower
  • Service on site for Replace baring

 

โทร 0-2174-6466  | สายด่วน 084-044-9384 |    

 

MAX MOTOR SERVICE CENTER

บริษัท แม็ค มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ให้บริการเกี่ยวกับงานซ่อม สร้าง และออกแบบงานทางด้านเครื่องกล และระบบไฟฟ้า ให้กับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น การไฟฟ้า การประปา โรงพยาบาล โรงงาน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม อาคารสำนักงานตึกสูง และอื่นๆ ด้วยทีมช่างและวิศวกรที่ชำนาญงาน และการบริการที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพและความพึงพอใจอย่างสูงสุด

เรามีการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งพัฒนาศักยภาพและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่ออุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตในอนาคต เราพร้อมแล้ว และยินดีรับใช้ท่านตลอด 24 ชั่วโมง ทางบริษัทหวังฯเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความไว้วางใจจากท่าน

(Max Motor Company Limited serves about rebuilding and design of the mechanical and electrical systems for the various agencies. Both public and company limited, such as electricity supply, hospitals, factories, shopping malls, hotels, office buildings and other from professional technicians and engineers team. And the service is constantly evolving. To improve quality and customer satisfaction at the highest.

We have training staff to prepare the service continued. The Development and technology in response to growing industry in the future, we are ready and willing to serve you 24 hours, the company hopes that it will gain trust from you as part of customer care.)

 

 
บริษัท แม็ค มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด 
บริการตรวจเช็คมอเตอร์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมวิเคราะห์ปัญหาด้วยทีมวิศวกรผู้เชียวชาญ

โทร 0-2174-6466  | สายด่วน 084-044-9384 |    

 

 

 

โทร 0-2174-6466  | สายด่วน 084-044-9384 |    

 

Services Onsite

               

 

บริษัท แม็ค มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด 
บริการตรวจเช็คมอเตอร์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมวิเคราะห์ปัญหาด้วยทีมวิศวกรผู้เชียวชาญ

โทร 0-2174-6466  | สายด่วน 084-044-9384 |    

 

 

 

Motor Repair Service by Professional Team

งาน ซ่อม ถอด-ตรวจเช็คซ่อมมอเตอร์ โดยทีมงานมืออาชีพ

(Repair and maintenance motor by the professional team.)

Motor Repair Service by Professional Team

งาน ซ่อม ถอด-ตรวจเช็คซ่อมมอเตอร์ โดยทีมงานมืออาชีพ

(Repair and maintenance motor by the professional team.)

PM The Electric Current Of The Year

งาน ตรวจเช็คค่าทางไฟฟ้า (PM) ประจำปี 

(PM the electric current of the year.)

Rewinding motor by professional technician

พันขดลวด โดยทีมงานช่างผู้ชำนาญการ 

(Rewinding motor by professional technician.)

Services All Types Of Blower Repair

งานบาล้านซ์โบเวอร์ พร้อมขัดทำสี  เสร็จเรียบร้อย พร้อมจัดส่งถึงมือลูกค้า

Balance blower and cleaning and color paint before delivery to customer

Services On Site

พร้อมบริการ งานซ่อม ถอด-ติดตั้ง มอเตอร์ทุกชนิด ทุกขนาด ทั่วประเทศ
Repair service - Install all types of motor all over the country.

 

Install motor-gear for Wastewater Treatment

งานซ่อมติดตั้งมอเตอร์เกียร์เครื่องตีอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย

(Install motor-gear for Wastewater Treatment.)

ศูนย์ซ่อมมอเตอร์ AC DC VS MOTOR TRANSFORMER WATER PUMP

บริษัท แม็ค มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด 
บริการตรวจเช็คมอเตอร์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมวิเคราะห์ปัญหาด้วยทีมวิศวกรผู้เชียวชาญ

โทร 0-2174-6466  | สายด่วน 084-044-9384 |   

PM The Electric Current Of The Year

งานติดตั้งและตรวจเช็คค่าทางไฟฟ้า (PM) 

(PM the electric current and install motor of the year.)

Training Repair Explosion Proof Motor

จบหลักสูตรการซ่อมมอเตอร์กันระเบิด (Explosion Proof Motor) จากอาจารณ์ผู้ฝึกสอนประเทศอังกฤษ สมาคมAEMT โดย Dr Martin Killeen และ Dr Donald Jackson
ใบCertificate และความรู้ที่ได้จะนำไปพัฒนาฝึกอบรมกับพนักงาน ต่อไป เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพและเพิ่มคุณภาพของงานให้มีความเป็นมาตรฐานยิ่งๆขึ้นไป

ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเรา Max Motor

(Finish the course repairing explosion proof motor from association AEMT wish    Dr. Martin Killeen and Dr. Donald Jackson 
a certificate And the knowledge gained will be used to develop training for the staff to continue to work professionally and enhance the quality of the work to a standard even more.)

Thank you for considering our Max Motor.

Training in Confined Space

อบรม จป.ที่อับอากาศ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ และเพิ่มคุณภาพของงานให้มีความเป็นมาตรฐานยิ่งๆขึ้นไป

ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเรา Max Motor

(Safety training course confined space To work professionally And increase the quality of their work to the standards even more.)

Thank you for considering our Max Motor.

Security Training

อบรมเพิ่มทักษะความปลอดภัยในการทำงานให้ช่างทีมไซด์ทั้งบริษัท จป.หัวหน้างาน โดยวิทยากร อาจารย์ จากจุฬา และ ธรรมศาสตร์

(Safety training skills to work at the company's team.  Lecturer from Chulalongkorn University and Thammasat University.)

Quick Check Repair Service

งานซ่อม งานด่วน  งานตรวจเช็ค งานดีมีคุณภาพ ยินดีให้บริการถึงที่ 

(Service on site Repair and Maintenance for emergency.)

Electrical Services

รับซ่อมมอเตอร์ AC,DC ,TRANFORMER ECT. พันขดลวด (REWINDING) ทำความสะอาด แก้ไข ปรับปรุงภาพ ฉนวน และส่วนต่างๆ (OVERHUAL) ถอดติดตั้งมอเตอร์ (ON SITE) ติดตั้งระบบคอนโทรลและตรวจเช็คแก้ไข (CONTROL) จัดซื้อ และจัดหาอะไหล่เครื่องจักร

(Service Repair Motor AC,DC ,TRANFORMER ECT. REWINDING, Cleaning, Repair and maintenance insulator (OVERHUAL) Dismantle motor (ON SITE) Install and recheck Controller, Spare part supply)

24 Hour Motor Repair Service by Professional

บริการ ซ่อมตลอด24ชั่วโมง โดยวิศวกร และทีมช่างที่มีประสบการณ์ ซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า AC , DC ถอดและติดตั้ง ALignment  เจนเนอเรเตอร์  ปั๊มน้ำ โบเวอร์  เกียร์ ทุกชนิดทุกขนาด บริการถึงที่ 

(Services 24 hours by a team of engineers and technicians with experience. Electric Motor Repair of AC, DC and the installation Alignment generator, water pump, Bower transmission services to all sizes.)

Repair large pump

งานซ่อมสร้างปั๊มเวอร์ติคอล เทอร์บาย ความยาว 12 เมตร 3800 คิว 

(Repair and build vertical turbine pump size 12 meted 3800 cubic.)

Overhaul Blower Onsite

 

โอเวอร์ฮอล โบเวอร์
งานซ่อมอยู่ที่สูงหรือต่ำ แม็คมอเตอร์ยินดีให้บริการ

(Overhaul Blower Repair work is high or below areas. We are welcome.)

Dismantle and install motor pump large

งานติดตั้ง มอเตอร์ปั๊ม 200 กิโลวัตต์ 

(Dismantle and install motor pump 200 KW.)

Services Repair all kinds of water pipes.

งานท่อ /ท่อน้ำดีน้ำเสียทุกชนิด / รับซ่อมปะผุ ทำสีกันสนิม เปลี่ยนท่อเก่าออกใส่ท่อใหม่ สร้างท่อใหม่ตามแบบตามขนาดตัวอย่าง พร้อมทีมช่างบริการถอดและติดตั้ง

(Service for Plumbing, Welding, paint rust, re-install new pipes. By design the new pipeline from drawing customer.)

Thank you customers for visiting

ลูกค้า จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ขอขอบคุณที่มาเยี่ยมชมตรวจประเมิน

(Customer from Electricity Generating Authority of Thailand 

Thanks for visiting audits.)

 

Thank you customers for visiting

ขอขอบคุณ ลูกค้า ทุกท่าน ที่มาเยี่ยมชมตรวจประเมิน

(We are thankyou our customers visit factory.)

 

Thank you customers for visiting

ลูกค้า จาก รถไฟฟ้าBTS ขอบคุณทีมวิศวะกรของบริษัทSiemensทั้งเยอรมันและไทย
ที่ไว้วางใจ บริษัท แม็ค มอเตอร์ จนได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนขนส่งผู้โดยสารในรถไฟฟ้าBTS 

(Customers from the BTS

To thanks engineers of the Siemens company limited. (German and Thailand.)

24 Hour Motor Repair Service by Professional

บริการ ซ่อมตลอด24ชั่วโมง โดยวิศวกร และทีมช่างที่มีประสบการณ์ ซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า AC , DC ถอดและติดตั้ง ALignment  เจนเนอเรเตอร์  ปั๊มน้ำ โบเวอร์  เกียร์ ทุกชนิดทุกขนาด บริการถึงที่ 

(Services 24 hours by a team of engineers and technicians with experience. Electric Motor Repair of AC, DC and the installation Alignment generator, water pump, Bower transmission services to all sizes.)

Skf Bearings Training

อบรมเพิ่มพูนความรู้ การใช้งานลูกปืน งานนี้ลูกปืนชั้นนำระดับโลก SKF ส่งเจ้าหน้าที่มาอบรมให้กับพนักงานถึงที่ 

เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพและเพิ่มคุณภาพของงานให้มีความเป็นมาตรฐานยิ่งขึ้นไป

Training to increase knowledge. Ball Bearings This is a world-class bearings company SKF sent staff to train employees.

To work professionally and increase the quality of the work to be more standard.)

 

 

 

Services Onsite

 งาน ซ่อม ถอด-ตรวจเช็คซ่อมมอเตอร์ ทุกชนิด ทุกขนาด โดยทีมงานมืออาชีพ 

Repair and maintenance motor  All kinds of sizes. by the professional team.

Epoxy Coating Pump

บริการเคลือบสีภายในตัวปั๊ม งานยิงทรายเคลือบผิวปั๊มน้ำ โดยช่างผู้ชำนาญ
ได้มาตรฐานISO 9001 : 2015

Service Epoxy Coating Pump &
Sand shoot expert ISO 9001: 2015

Services Onsite

 งาน ซ่อม ถอด-ตรวจเช็คซ่อมมอเตอร์ ปั๊ม ทุกชนิด ทุกขนาด โดยทีมงานมืออาชีพ 

Repair and maintenance motor pump  All kinds of sizes. by the professional team.

Services repair Submersible pump

 

ส่งมอบงานซ่อม Submersible Pump ขอบคุณที่ใช้บริการ บ.แม็คมอเตอร์ฯ

(Deliver repair Submersible pump

Thank you, to trust  Max motor company.)

Training in Confined Space

อบรม จป.ที่อับอากาศ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ และเพิ่มคุณภาพของงานให้มีความเป็นมาตรฐานยิ่งๆขึ้นไป

ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเรา Max Motor

(Max MotorSafety training course confined space. 
To work professionally And increase the quality of their work to the standards even more.
Thank you for considering our Max Motor.)

Overhaul and rewinding motor large

 

งานโอเวอร์ฮอล และพันขดลวด มอเตอร์ขนาดใหญ่ โดยช่างมืออาชีพ

(Overhaul and rewinding motor large size by professional engineer team.)

Team work onsite. Max motor

 

ทีมงาน Onsite บ.แม็คมอเตอร์ฯ ยินดีให้บริการ 

(Team work onsite. Max motor company welcome to service.)

Installation vertical pump turbine 12 meters.

หน้างานการติดตั้ง ปั๊มเวอร์ติคอล เทอร์บาย ความยาว 12 เมตร 3800 คิว 

(Installation vertical pump turbine 12 meters. 3800 queue.)

Inspection the electrical cabinet control.

งานตรวจเช็คค่าทางไฟฟ้า ตู้ Control Cabinet

(Inspection the electrical cabinet control.)

Fild balance blower all size


งานฟิวบาล้านโบเวอร์ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ แม็คมอเตอร์ ยินดีให้บริการ

(Fild balance blower small size and large size.)

Installation Bush silicon


งานติดบู๊ช ซิลิคอน ท่อ ปั๊มน้ำขนาดใหญ่ 
(Installation Bush silicon hose pump large size.)

Thank you customers for visiting

ขอขอบคุณ ลูกค้าจาก  East  Water ที่แวะมาเยี่ยมชมโรงงาน

(Thank you customer from East water come to visit factory.)

 

Services Onsite

เชื่อมพอก เพลา (REPLACE SHAFT) ถ่วงสมดุล (DYNAMIC BALANCE) เปลี่ยนคอมมิวเตเตอร์ และสลิงปริง (REPLACE COMMUTATOR AND SLIP-RING) ตั้งตั้ง และหาศูนย์ ของมอเตอร์ (ALIGNMENT) รับซ่อม และสร้าง BLOWER กลึง และซ่อม อะไหล่เครื่องจักร

(REPLACE SHAFT/ DYNAMIC BALANCE. Change Communication stator and slip-ring/ REPLACE COMMUTATOR AND SLIP-RING/ Setting and the center of the motor (ALIGNMENT)  Repair and build blower. Machined and repaired parts. Equipment.)

Inspection and maintenance motor large

 

งานตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง มอเตอร์ขนาดใหญ่ ขนาด 5,000 KW

(Inspection and maintenance motor size 5,000 KW.)

 

Repair and maintenances overhaul motor and rewinding

 

งานซ่อมบำรุง Overhaul Motor และ Rewinding แม็คมอเตอร์ยินดีให้บริการ

(Repair and maintenances overhaul motor and rewinding.

Max motor welcome service.)

Rewinding Motor large

 

งาน Rewinding Motor ขนาด 650 KW ทีมงานMax Motor ยินดีให้บริการ

(Rewinding motor size 650 KW.)

Service Dynamic Balance Rotor

มอเตอร์พันขดลวดเสร็จพร้อมขึ้นเครื่อง Dynamic Balance Rotor
ต่อไปทำการประกอบทดสอบก่อนส่งไปติดตั้งที่หน้าไซด์งาน

Rewinding Motor / Dynamic Balance Rotor. Inspection to installation on site.

 

Services Overhaul & Rewiding Motor All Size

งาน Overhaul Motor และ งาน  Rewiding มอเตอร์ทุกขนาด

(Overhaul and rewinding motor all size.)

10th Anniversary by Maxmotor


ฉลองครบรอบ 10 ปี ทำบุญ และจัดงานกีฬาสี บริษัทฯ

Rewingding Motor All Type & All Size

บริการพันขดลวดมอเตอร์ ทุกชนิด ทุกขนาด โดยช่างผู้ชำนาญการ

Service Rewinding of motor all sizes by skilled technicians.

Dismantle and Inspection pump 500 KW

ถอด-ตรวจเช็คซ่อมปั๊มน้ำ500kw.
โดยทีมงานมืออาชีพ

Dismantle and Inspection pump 500 KW.  by the professional team.

Thank you customers for visiting

ลูกค้า จาก การประปา

ขอขอบคุณที่มาเยี่ยมชมตรวจประเมิน

Provincial Waterworks Authority visit factory

Thank you customers for visiting

ขอขอบคุณลูกค้า ที่เดินทางไกลจากหลายจังหวัดมาร่วมกันเยี่ยมชมโรง
 เราจะรักษาคุณภาพและเวลาให้เป็นไปดังที่ท่านต้องการอย่างสูงสุดครับ

(Thanks for visiting consigned to all customer.

We are maintaining quality and time for the customer forever.)

 

Training Repair Explosion Proof Motor

จบหลักสูตรการซ่อมมอเตอร์กันระเบิด (Explosion Proof Motor) จากอาจารณ์ผู้ฝึกสอนประเทศอังกฤษ สมาคมAEMT โดย Dr Martin Killeen และ Dr Donald Jackson
ใบCertificate และความรู้ที่ได้จะนำไปพัฒนาฝึกอบรมกับพนักงาน ต่อไป เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพและเพิ่มคุณภาพของงานให้มีความเป็นมาตรฐานยิ่งๆขึ้นไป

ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเรา Max Motor

(Completion repairing Explosion Proof Motor from an instructor trainer England Association AEMT by Dr.Martin Killeen and Dr.Donald Jackson.
a certificate And the knowledge gained will be used to develop training for the staff to continue to work professionally and enhance the quality of the work to a standard even more.

Thank you for considering our Max Motor.)

Site Reference

ศูนย์ซ่อมมอเตอร์ AC DC VS MOTOR TRANSFORMER WATER PUMP

บริษัท แม็ค มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด 
บริการตรวจเช็คมอเตอร์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมวิเคราะห์ปัญหาด้วยทีมวิศวกรผู้เชียวชาญ

โทร 0-2174-6466  | สายด่วน 084-044-9384 |